English Catalan Castellano

Courses start on 12th September 2017 (kids, teenagers)
2nd October (adults)


School Calendar
1st term – 12/09/2017 – 22/12/2017
2nd term – 08/01/2018 – 24/03/2018
3rd term – 03/04/2018 – 22/06/2018
Summer Intensives July


Contact us to confirm your timetable for 2017 – 2018

Cursos comencen a partir del dia 12 de setembre 2017. (nens i joves)
dia 2 octubre (adults)

Calendari Escolar
1er trimestre – 12/09/2017 – 22/12/2017
2n trimestre – 08/01/2018 – 24/03/2018
3er trimestre – 03/04/2018 – 22/06/2018
Intensius Juliol


Contacteu amb nosaltres per confirmar el vostre horari pel 2017 – 2018

Los cursos comienzan el dia 12 de septiembre 2017. (niños y jóvenes)
el dia 2 de octubre (adultos)


Calendario Escolar
1er trimestre – 12/09/2017 – 22/12/2017
2º trimestre – 08/01/2018 – 24/03/2018
3er trimestre – 03/04/2018 – 22/06/2018
Intensivos Julio


Contáctenos para confirmar vuestro horario para el 2017 – 2018