English Catalan Castellano

 

Matricula Oberta

Courses start on 17th September 2018 (kids & teenagers)
Adult courses start on 1st October


School Calendar
1st term – 17/09/2018 – 22/12/2018
2nd term – 08/01/2019 – 13/04/2019
3rd term – 23/04/2019 – 22/06/2019

Contact us to confirm your timetable for 2018 – 2019

Tots els cursos comencen a partir del dia 17 de setembre 2018 (nens i joves)
Els cursos per adults comencen el 1 d'octubre 2018


Calendari Escolar
1er trimestre – 17/09/2018 – 22/12/2018
2n trimestre – 08/01/2019 – 13/04/2019
3er trimestre – 23/04/2019 – 22/06/2019

Contacteu amb nosaltres per confirmar el vostre horari pel 2018 – 2019

Todos los cursos comienzan el dia 17 de septiembre 2018. (niños y jóvenes)
Los cursos de adultos comienzan el dia 1 de octubre 2018


Calendario Escolar
1er trimestre – 17/09/2018 – 22/12/2018
2º trimestre – 08/01/2019 – 13/04/2019
3er trimestre – 23/04/2019 – 22/06/2019

Contáctenos para confirmar vuestro horario para el 2018 – 2019