English Catalan Castellano

2018 Intensive Courses
All intensive courses start on 2nd July and end on 27th July
Special intensive course for July Cambridge exams – enrolment for the exam before 26th June


Please contact us for further information

2018 Cursos Intensius
Tots els cursos intensius comencen el dia 2 de juny i finalitzen el dia 27 de juliol
Curs intensiu per a la convocatòria d’exàmens de Cambridge al juliol – matricula abans del 26 de juny


Per a més informació no dubti contactar amb nosaltres

2018 Cursos Intensivos
Todos los cursos intensivos comienzan el día 2 de junio i finalizan el día 27 de julio
Curso intensivo para la convocatoria de exámenes de Cambridge en julio – matricula antes del 26 de junio

Para más información no dude contactar con nosotros